واردات-مرغ-از-ايران-به-هرات-ممنوع-شد

به گفتۀ مسوولان رياست زراعت، آبيارى و مالدارى؛ واردات مرغ از ايران و ولسوالى ها به شهر هرات براى جلوگيرى از انتقال مرض انفلوانزا ممنوع اعلام گردیده است.

به گزارش افغان نیوز: بشيراحمد احمدی، معاون  رياست زراعت، آبيارى  و مالدارى گفت که از يک هفته به اين طرف، بيماری انفلوانزا در برخی فارم های مرغدارى در هرات شيوع کرده است و پس از بررسی تيم های صحی ازفارم های مرغداری، در چهارفارم، انفلوانزای نوع «اچ ٥» تشخيص شده است.

معاون  رياست زراعت گفت: “خوش بختانه تدابير قرنطينه درتمام فارم ها گرفته شده و ٧٠ نفراز بخش های مختلف اداره زراعت و کميته هالند، اکنون درحال نمونه گيری و مجادله با اين مرض است و انشاالله اين مرض کاملاً از بين برده مى شود.”

وی افزود که برای جلوگيری از سرایت اين بيماری به انسان ها، تمام فارم های مرغ داری درهرات قرنطين شده و واردات مرغ از ايران و ولسوالی ها به بازار هرات ممنوع گرديده است و از شهر  هرات  به ولسوالی ها و ولايات ديگر نيز اجازه صادرات داده نمى شود.

داکتر محمد هاشم عبدالی آمرصحت محيطی رياست صحت عامه هرات گفت که برای جلوگيری از سرايت اين مرض به انسان ها، به تمام مرغ فروشان و کسانيکه تجارت فروش گوشت مرغ را می کنند، ابلاغ شده که تمام مرغ ها را بايد به گونۀ معياری در کشتارگاه هايی که درهرات وجود دارد، بسته بندی و برای شهروندان به فروش برسانند.

قابل ذکر است که به گفته مسوولان، اين بيماری در هرات تاحدى جلوگيری شده و قابل نگرانی نيست وپس از چند روز واردات گوشت مرغ،  به داخل هرات آزاد خواهد شد.

واردات مرغ از ايران به هرات ممنوع شد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد