وحدت-عامل-پیروزی-ایران-و-نفاق-دلیل-ناکامی-افغانستان-است

یکی از مسئولین حزب اسلامی میگوید که غربی ها با توطئه توانستند، انقلاب اسلامی افغانستان و مصر را به ناکامی بکشانند، اما ایران در برابر این توطئه ها ایستادگی کرد و پیروز گردید.

به گزارش افغان خبر: نادر افغان یکی از سخنگویان حزب اسلامی افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با آژانس افغان خبر گفت که غربی ها در پی نابودی اسلام هستند.

آقای افغان گفت که انقلاب های اسلامی در کشور های منطقه تاثیرات زیاد سیاسی و اقتصادی روی جهاد افغانستان داشته است.

اما بعد از پیروزی جهاد، کشور های غربی نخواستند که مجاهدین یک حکومت مقتدر و با ثبات را ایجاد نمایند و به همین دلیل نفاق قومی را دامن زدند.

وی علاوه کرد که بخاطر مداخلات بیرونی جنگ های داخلی به راه افتید و در این جنگ، کشور های بیگانه منافع خویش را دنبال میکردند.

سخنگوی حزب اسلامی بیان داشت که همین تجربه را برای شکست حکومت محمد مرسی رئیس جمهور مصر نیز بکار گرفتند و با کودتای نظامی حرکت های اسلامی را از بین بردند.

وی میگوید که در میان انقلاب های اسلامی در کشور های منطقه، انقلاب مردم ایران پیروز گردید و تاکنون با اقتدار است.

نادر افغان عامل این اقتدار را حرکت واحد دولت و ملت آن کشور در برابر عناصر بیرونی میداند و میگوید که مردم ایران رهبرانی خوب و فهمیده داشتند که برای کشور شان صادقانه کار نمودند و در مقابل توطئه های بیرونی مبارزه کردند.

به گفته این سخنگوی حزب اسلامی، کشور های غربی چون آمریکا و بریتانیا در جنگ ایران که با کشور های عربی داشتند هیچ واکنشی از خود نشان ندادند، چون دو کشور اسلامی در مقابل هم قرار گرفته بود و غربی ها منافع خود را در این جنگ میدیدند.

با تمام مشکلات اما انقلاب اسلامی ایران تاکنون پابرجاست.

این سخنگوی حزب اسلامی در ادامه گفتگو بیان داشت که در جهاد افغانستان هیچ یک از کشور ها برای پیروزی اسلام به مجاهدین کمک نکردند و تمام حامیان بیرونی مجاهدین به دنبال منافع خود بودند.

به باور وی، پاکستان از حضور ارتش شوروی سابق در افغانستان نگران بود و میترسید که به خاک کشورش وارد شود و به آب های گرم هند دست یابد، به همین دلیل مجاهدین را از کمک های غربی ها بهرمند میساخت.

افغان اضافه کرد که پاکستان از یک سو در زمان جنگ های داخلی افغانستان، با تجهیز مجاهدین، شوروی را عقب زد و از سوی دیگر از کمک های غربی بهرمند گردید و حتی به سلاح هسته‌یی دست یافت.

نادر افغان بیان میدارد که پاکستان تاکنون میخواهد افغانستان در جنگ نگهدارد و از این طریق منابع خودش را به دست آورد.

گفته سخنگوی حزب اسلامی، مردم افغانستان در میدان نبرد انقلاب پیروز شدند، اما در عرصه های سیاسی به دلیل دخالت های بیرونی با شکست مواجه شدند.

او بیان میدارد که بی نتیجه بودن انقلاب اسلامی در افغانستان باعث گردیده که تاکنون افغانستان در بحران به سر ببرد و هنوز نقطه تصادم منافع کشور ها باشد

مردم افغانستان هنوز روی مسایل بزرگ ملی به اتفاق آرا نرسیده اند و کشور نقطه تصادم منافع کشور های جهان و منطقه است.

او میگوید که برای بیرون رفت از شرایط کنونی که جنگ جریان دارد، باید اول دیپلماسیما تعریف شود، دوست و دشمن ما مشخص گردد، بعد وارد بازار سیاست جهانی گردیم.

 

وحدت عامل پیروزی ایران و نفاق دلیل ناکامی افغانستان است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد