ورود-هزار-عودت-کننده؛-از-ایران-و-پاکستان-به-کشور

ده هزار و ۵۶۵ نفر مهاجر افغان که در کشورهای ایران و پاکستان به سر می بردند، در یک هفته گذشته به صورت داوطلبانه و غیر داوطلبانه به وطن شان برگشتند.

به گزارش افغان نیوز: وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که رقم یاد شده از تاریخ 17 الی 23 سرطان سال روان از مرزهای پل ابریشم، اسلام قلعه، اسپین بولدک و تورخم وارد کشور شده اند، که در میان شان افراد دارای مدرک و بدون مدرک حضور دارند.

ارقامیکه در ادارات مرزی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به ثبت رسیده است می رساندکه در مدت یادشده، 7 هزار و 965 نفر مهاجر افغان از مرز پل ابریشم ولایت نیمروز، 2 هزار 391 نفر از مسیر تورخم ولایت ننگرهار، 199 نفر از مسیر اسپین بولدک ولایت قندهار و تنها 10 نفر از مرز اسلام قلعه ولایت هرات به وطن برگشته اند.

این رقم نشان می دهد که مسیر اسپین بولدک ولایت قندهار و مرز اسلام قلعه ولایت هرات به دلیل وجود مشکلات مرزی میزبان کمترین مهاجر برگشت کننده بوده است.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNCHR) به هر عودت کننده دارای مدرک 200 دالر امریکایی و سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) به هر عودت کننده بدون مدرک حین ورود شان از 25 الی 30 دالر امریکایی پول نقد مساعدت می نماید. 

ورود 10هزار عودت کننده؛ از ایران و پاکستان به کشور

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد