وزارت-های-صحت-عامه-و-داخله؛-تفاهمنامه-مبارزه-با-ایدز-امضا-کردند

تفاهم نامه همکاری مبارزه در برابر بیماری ایدز میان وزارت صحت عامه و نماینده وزارت داخله کشور به امضا رسید.

به گزارش افغان نیوز: دکتور فرید احمد پیکان معین عرصه خدمات صحی وزارت صحت عامه با معین پالیسی و پلان وزارت داخله این تفاهم نامه را امضا کردند.

بر اساس این تفاهم نامه این دو نهاد دولتی در عرصه تداوی و برنامه های وقایوی از بیماری ایدز در سطح زندان ها و جامعه همکاری میکنند.

یکی از راه های که بیماری ایدز از یک فرد به فرد دیگر انتقال میابد استفاده از یک سوزن پیچکاری می باشد و معتادان مواد مخدر بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

بر اساس این تفاهمنامه وزارت داخله تعهد کرده که پولیس ملی در برنامه های کاهش اضرار مواد مخدر در سطح جامعه وزارت صحت عامه را یاری میکند.

همچنان کارمندان وزارت صحت عامه و پولیس ملی در برنامه های وقایوی در زمینه بیماری ایدز همکاری دوامدار خواهند داشت.

وزارت صحت عامه برنامه تداوی بدیل تعویضی این بیماری را در زندان های کابل، جلال آباد، فراه، نمیروز و بلخ آغاز میکند.

بر اساس این تفاهم نامه وزارت صحت عامه برای منسوبین پولیس در مورد وقایه ایدز معلومات ارایه میکند تا سطح آگاهی نیروهای امنیتی در این زمینه بلند برود.

در بدل پولیس سرحدی مکلف است که با موسسه های اجرا کننده برنامه های وقایوی بیماری ایدز همکاری نماید، چون در مرز ها و میدان های هوایی عبور و مرور مسافران زیاد است و میتواند این بیماری گسترش یابد.

وزارت های صحت عامه و داخله؛ تفاهمنامه مبارزه با ایدز امضا کردند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد