پالیسی-جدید-وزارت-داخله-برای-جواز-حمل-سلاح

سرپرست وزارت امور داخله گفته است که توزیع جواز سلاح از چند سال به اینسو بند بوده؛ اما اکنون با توجه به ایجاد فضای امن، تقویت نظم عامه و جلوگیری از کارت های جعلی حمل اسلحۀ غیر قانونی، پالیسی جدید در این مورد ایجاد شده است.

به گزارش افغان نیوز: ویس احمد برمک، سرپرست وزارت امور داخله، روز سه شنبه 7 قوس 1396 به خبرنگاران در کابل گفت که توزیع جواز سلاح از چند سال به اینسو بند بوده؛ اما اکنون با توجه به ایجاد فضای امن، تقویت نظم عامه و جلوگیری از کارت های جعلی حمل اسلحۀ غیر قانونی، پالیسی جدید در این مورد ایجاد شده است.

وی افزود که این پالیسی یک هفته قبل از سوی شورای امنیت تصویب شده است.

موصوف گفت: "براساس این طرح، اقدامات تخنیکی جدی درنظرگرفته شده که حتی چاپ کارتهای جعلی را ناممکن کرده است؛ علاوه بر اقدامات دیگر تخنیکی، تمام مشخصات گیرندۀ جواز اسلحه بایومتریک می شود. "

بر اساس معلومات وزارت امور داخله، قبلا جواز حمل اسلحه فیس نداشت؛ اما اکنون با توجه به چگونگی جواز، از دارندگان فیس گرفته خواهد شد.

سمونوال "زړګى" معاون ریاست مبارزه علیه تروریزم وزارت داخله، بدون ارائه کردن جزئیات در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که اندازۀ حداقل فیس، سالانه ١٥٠٠٠افغانى خواهد بود.

بر اساس معلومات وزارت یادشده، بر بنياد پالیسی جدید نیز مثل گذشته؛ تنها جواز حمل آن نوع اسلحه برای دفاع مشروع داده خواهد شد که قطر آن ٧.٦٢و٩ ميلى مترباشد.

این در حالی است که در حال حاضر محافظان بعضی اشخاص حکمی و حقیقی، به شکل غیر قانونی راکت های آرپی جی و ماشیندار پیکا نیز حمل می کنند.

معاون ریاست مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله گفت که اکنون محافظین بعضی افراد، در ساعات غیر رسمی نیز سلاح حمل می کنند؛ اما از این به بعد جلو آن گرفته خواهد شد.

بر اساس وزارت امور داخله؛ تا کنون در سرتاسر کشور ٩٠هزار جواز حمل سلاح توزیع شده است.

نجیب الله امان رئیس مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله گفت که بعد از طبیق پالیسی جدید وزارت یاد شده، تعداد افراد مسلح غیرقانونی بسیار کم و حتی به صفر خواهد رسید.

وی افزود که این، بعدا اعلام خواهد شد که حمل کدام نوع سلاح شکاری، نیاز به جواز دارد و کدام نوع آن، نیاز به جواز ندارد.

 محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشرانوجرگه در این نشست از ایجاد پالیسی یادشدۀ وزارت داخله ابراز خرسندی کرد و گفت که اکنون مردم، از حمل سلاح غیر قانونی شکايت دارند.

 

پالیسی جدید وزارت داخله برای جواز حمل سلاح

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد