پلان-های-حکومت-جهت-عودت-آبرومندانۀ-مهاجرین

اشرف غنی در جلسۀ کابينه با اشاره به وضعيت مهاجرين افغان در ساير کشورها گفته است که دولت افغانستان جهت عودت آبرومندانۀ مهاجرین پلان های را روی دست دارد تا آنها طی یک پروسۀ منظم و آبرومندانه به کشور خویش باز گردند.

به گزارش افغان نیوز: اشرف غنی، رئيس جمهور کشور بر افزایش عواید در راستای حصول استقلال منابع مالی کشور تاکید نموده گفت که تمام ارگان‌های دولتی کشور باید در سال مالی پیش‌رو، بیشتر روی افزایش عواید تمرکز نموده و در مصارف شان، اصل صرفه‌جویی را رعایت نمایند.

رئيس جمهور در این جلسه گفت: بدین منظور در نظر است تا مقداری از بودجه سال مالی ۱۳۹۶ را که وزارت‌ها و ادارات دولتی نتوانسته اند به مصرف برسانند، جهت عودت مهاجرین و کاریابی برای شهروندان کشور در نظر گرفته شود.

رئیس ادارۀ اراضی افغانستان تقاضای پرداخت وجوه استملاک موازی (۱۳) جریب و (۳) بسوه زمین ملکیت اهالی شورابک ولایت بدخشان را که تحت پروژۀ مایکرو هایدل ۱۴. ۷ میگاوات برق بدخشان قرار گرفته و از قرار فی جریب زمین مبلغ (۱۷۰۰۰۰۰) یک میلیون و هفتصد هزار افغانی تثبیت قیمت گردیده که قیمت مجموعی آن بالغ بر (۲۲۲۷۰۰۰۰) بیست دو میلیون دوصد و هفتاد هزار افغانی می‌گردد، به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس ادارۀ اراضی، پیشنهاد انتقال موازی (۱۴۸۸۰) متر مربع زمین دولتی واقع قریۀ ترگنی شورابک و موازی (۲۰۰۰۰) متر مربع زمین واقع قریۀ ایثارچی ولایت بدخشان جهت احداث دو ترمینل ترانسپورتی، موازی (۲۵) جریب زمین دولتی مورد نیاز شرکت بیات‌پاور واقع یتیم تاق مرکز جوزجان غرض اجاره به آن شرکت جهت احداث استیشن تولید انرژی برق حرارتی گاز شبرغان، موازی (۲۵) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی کشم، موازی (۷.۵) جریب زمین دولتی واقع شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان غرض احداث سب استیشن برق آن ولایت و موازی (۱۰) جریب زمین واقع گردیز ولایت پکتیا غرض اعمار گدام‌ها، دفاتر اداری و تحویل‌خانه بخاطر حفظ و تجهیزات برقی سب‌استیشن را به وزارت مالیه به جلسه ارایه نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

همچنان، در این جلسۀ وزارت امور خارجه را موظف شد تا به همکاری ریاست عمومی امنیت ملی و ادارۀ هوانوردی ملکی، یادداشت تفاهم همکاری میان ادارۀ هوانوردی ملکی و مؤسسۀ همکاران بخش هوانوردی و تکنالوژی ارتباطات (پکتیک) در خصوص هوانوردی ملکی را طبق تذکر جلسه بازنگری نموده به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

قابل ذکر است، در حال حاضر دو ميليون مهاجر افغان در پاکستان، بيش از دو ميليون در ايران و يک عشاريه شش ميليون در کشورهاى اروپايى، امريکا، آستراليا و کشورهاى عربى به سر مى برند.

پلان های حکومت جهت عودت آبرومندانۀ مهاجرین

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد