پناهجویان-اخراج-شده-از-آلمان،-به-کابل-رسیدند

پناهجویان اخراج شده از آلمان، شام چهارشنبه از میدان هوایی لایپزیک/هاله توسط یک طیاره چارترچکی به سوی کابل پرواز داده شدند.

به گزارش افغان نیوز: یک گروه دیگر پناهجویان افغان، که شام سه شنبه از آلمان اخراج شدند، صبح امروز چهارشنبه به میدان هوایی کابل رسیدند. این پناهجویان با وجود مخالفت شماری از سیاستمداران آلمان اخراج شدند.

یک نماینده سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده است که هواپیما، ۱۴ مرد افغان را از آلمان به کابل انتقال داده است. آنها پناهجویان رد شده در آلمان بوده اند که شام چهارشنبه از میدان هوایی لایپزیک/هاله توسط یک طیاره چارتر چکی به سوی کابل پرواز داده شدند.

به گفته ی اجمل فیضی، سخنگوی پولیس سرحدی افغانستان، طیاره حامل این پناهجویان به ساعت ۶:۴۵ صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی به میدان هوایی کابل مواصلت کرد. مقامات آلمانی تا کنون در این رابطه اظهاراتی نکرده اند. روشن نیست که این پناهجویان اخراج شده از کدام ایالت ها بوده اند.

پیش از آن در برابر میدان هوایی لایپزیک حدود ۱۵۰ تن علیه اخراج این پناهجویان به افغانستان اعتراض کردند.

برخی از احزاب و سیاستمداران آلمان نیز به دلیل وضعیت خراب امنیتی در افغانستان، مخالف بازگرداندن افغان ها به وطن شان اند. یولیانیه ناگل از حزب چپ ها در ایالت زاکسن، پیش از پرواز دیروزی پناهجویان به طرف کابل، از حکومت آلمان خواستار متوقف ساختن آن شد. او گفت: «ما نمی‌دانیم که چه کسی در این طیاره نشسته است، اما حتی جان زندانی های مجرم نیز نباید به خطر انداخته شود.»

حکومت آلمان از دسمبر ۲۰۱۶ تا کنون در هفت پرواز جمعاً ۱۲۸ پناهجوی رد شده افغان را به وطن شان بازگردانده است.

پناهجویان اخراج شده از آلمان، به کابل رسیدند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد