چهل-فارم-پرورش-ماهی-در-شهر-ترینکوت-ساخته-می-شود

وزارت زراعت مالداری وآبیاری، کار اعمار چهل فارم پرورش ماهی را به هدف پروژه، ترویج فارم های پرورش ماهی در ولایت ارزگان آغاز کرد.

به گزارش افغان نیوز: ارزش مجموعی ساخت این فارم ها، ۱۷،۵ میلیون افغانی تخمین شده که از بودجه انکشافی وزارت زراعت تأمین می گردد.

زلمی الکوزی، رییس زراعت ولایت ارزگان گفت: فارم های پرورش ماهی در حال حاضرتنها در شهر ترینکوت مرکز این ولایت ساخته می شوند ودر آینده این فارم ها به نقاط دیگر این ولایت گسترش خواهند یافت.

به گفته الکوزی، هم اکنون کار ساخت فارم های پرورش ماهی عملاً آغاز شده و قرار است تا پنج ماه آینده تکمیل وبه بهره برداری برسند.

رییس زراعت ولایت ارزگان می گوید: در هر فارم پرورش ماهی ۵۰۰ ماهی برای سه ماه نگهداری وتربیه می شوند که به گونه مجموعی پس از هر سه ماه، بیست هزار ماهی از چهل فارم برای فروش به بازار عرضه خواهد شد.

الکوزی افزود: فارم های پرورش ماهی در شهر ترینکوت به درخواست باشنده گان این شهر ساخته شده وریاست زراعت این ولایت تنها در بخش تخنیکی با فارم داران همکاری می کند.

به گفته رییس زراعت ولایت ارزگان با بهره برداری چهل پروژه پرورش ماهی در شهر ترینکوت، از یکسو زمینه کار برای ده ها تن از باشنده گان این شهر به گونه مستقیم  وبرای صدها تن دیگر به گونه غیرمستقیم فراهم خواهد شد واز سوی دیگر باشنده گان گوشت ماهی را تازه و با قیمت ارزان به دست خواهند آورد.

چهل فارم پرورش ماهی در شهر ترینکوت ساخته می شود

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد