کارمندان-اناث-در-نهادهای-صحی-افزایش-می-یابد

تمیم صبری، معاون موسسه اکبر گفت که موسسه خدمات صحی غیر دولتی در تلاش اند که کارمندان اناث نهادهای صحی را افزایش دهند تا خدمات به شکل بهتر به مردم عرضه گردد.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: موسسات عضو اکبر در بخش صحت امروز (چهارشنبه 20 جدی) در یک کنفرانس خبری در کابل، دست آوردهای این نهادها و مشکلات سد راه سکتور صحت را ارائه کردند.

کمیته سویدن در سال 2017 میلادی برای 2.5 میلیون مریض مانند کمک‌های ولادی، برای 23000 ولادت خدمات صحی ارائه کرده است و برای 50000 هزار طفل واکسین صورت گرفته و برای 45000 هزار خانواده رهنمایی صورت گرفته است.

از سوی دیگر موسسه مجادله علیه گرسنگی روی وقایه و تداوی اطفال مصاب به سوء تغذیه با معرفی کلینیک‌های سیار جهت آگاهی دهی غذایی در کمپ‌های بیجا شدگان داخلی که به شکل غیر معیاری در ولایت های هلمند و کابل می‌باشند تمرکز کرده است.

تمیم صبری، معاون موسسه اکبر در این برنامه گفت: موسسه نجات بین المللی برای 4000 افراد و اشخاص در 9 ولایت کشور در عرصه های بهبود غذایی خدمات صحی عرضه کرده است و مانع از سوء تغذیه شده است.

آقای صبری گفت: در برنامه مراقبت چشم نور برای مریضان که مشکلات بینایی دارند آموزش صحی ارائه شده است که از هر 5 مورد نابینایی 4 مورد قابل جلوگیری شناسایی شده است.

او بیان داشت: موسسه خدمات صحی غیر دولتی در تلاش اند که کارمندان اناث نهادهای صحی را افزایش دهند تا خدمات به شکل بهتر به مردم عرضه گردد.

صبر ابراز داشت: موسسه اورتوپیدی کابل برای تداوی اطفال و نوجوانان معیوب که دارای بیجا شدگی مفصل است خدمات صحی ارائه میکند.

موسسه خدمات صحی و انکشافی افغان در مدت 22 سال گذشته 97 باب تسهیلات مختلف صحی را در ولایت‌های ارزگان و قندهار ارائه کرده است که باعث کاهش مرض پولیو در این ولایت ها شده است.

کارمندان اناث در نهادهای صحی افزایش می یابد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد