کار-سه-پروژۀ-زیربنایی-در-بدخشان-تکمیل-شد

سه پروژۀ زیربنایی شامل یک پل عبوری، یک دیوار محافظوی و احیای یک کانال آبیاری در ولسوالی های ولایت بدخشان تکمیل شد.

به گزارش افغان نیوز: برنامۀ انکشاف ظرفیت منظقه یی همکاری افغان-آلمان به مصرف مجموعی ۵ میلیون افغانی سه پروژۀ مذکور را تمویل نمود که بیش از ۱۵٬۰۰۰ تن افغانان از تمام اقدامات مذکور مستفید خواهند شد.

عبدالبصیر، رئیس شورای انکشاف دهات محل گفت: “در میان خانه های رهایشی یک درۀ خطرناک وجودداشت. در جریان موسم بارانها، سیلابها مصونیت این خانه ها جداً متأثر می ساخت”.

قریۀ خام موغال ولسوالی دارایم تقریباً ۸٬۰۰۰ باشنده دارد که اکثر شان زارعین اند و زندګی شان با زراعت و محصولات خوب زراعتی بستگی دارد.

کانال کهنه برای زمین های شان آب کافی آبیاری فراهم نمی ساخت ولی با احیای این کانال در ارتقای سطح تهیۀ آب آبیاری زمینهای زراعی کمک خواهد شد.

قابل یاد آوریست که برنامۀ انکشاف ظرفیت منظقه یی از سال ۲۰۱۰ بدینسو از جانب ادارۀ (GIZ به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیشبرده می شود.

کار سه پروژۀ زیربنایی در بدخشان تکمیل شد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد