کانکور-انستیتوت-های-گانه-وزارت-معارف-در-کابل-برگزار-شد

در کانکور انستیتوت های ۱۸ گانه که از سوی معینیت تخنیکی و مسلکی وزارت معارف برگزار شد به شمار ۸ هزار داوطلب دختر و پسر، شرکت کردند.

به گزارش افغان نیوز: کانکوری که از سوی معینیت تخنیکی و مسلکی وزارت معارف بر گزار شد از 8 هزار اشتراک کنندگان حدود 6 هزاز آن در 82 رشته مختلف تخنیکی و مسلکی انستیتوت های کابل جزب خواهد شد.

به گفته ی معینیت تخنیکی و مسلکی 55 تا 60 در صد از اشتراک کنندگان در کانکور امروز را دختران تشکیل می دهند. در 16 سال گذشته بازار افغانستان با کمبود کارمند تخنیکی و مسلکی مواجه بوده است ما تلاش داریم با بلند بردن کیفیت در انستیتوت های مسلکی و تخنیکی این کمبودی ها را در بازار افغانستان جبران نمائیم.

آقای محمد فرملی معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف گفته است که حدود 4700 شاگرد از طریق کانکور سال 1395 وزارت تحصیلات عالی به انستیتوت های وزارت معارف جذب شده اند، هرچند این روند در 16 سال گذشته پس از فراغت نتیجه ی خوب نداده است و پس از این تمامی شاگردان از طریق برگزاری کانکور توسط معینیت تخنیکی و مسلکی وزارت معارف جذب خواهند شد.

وی افزود، نصاب تعلیمی به معیار جهانی و بازار کار ترتیب خواهد شد و در سالهای آینده این کانکور در سایر ولایات افغانستان نیز برگزار خواهد شد.

کانکور انستیتوت های 18 گانه وزارت معارف در کابل برگزار شد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد