کشور-ترکمنستان-برق-افغانستان-را-قطح-کرد

ترکمنستان مصمم است هزینه صرفیۀ برق وارداتی به افغانستان را افزایش دهد و این خواست این کشور را افغانستان نپذیرفته و به همین اساس برق را قطع نموده است.

امان الله غالب رئیس عمومی شرکت برشنا، به آژانس خبری پژواک گفت که ترکمنستان مصمم است هزینه صرفیۀ برق وارداتی به افغانستان را افزایش دهد و این خواست ترکمنستان را جانب افغانستان نپذیرفته و به همین اساس برق را قطع نموده است.

غالب اظهاراميدوارى کرد که به زودی هیئتی به تر کمنستان سفرنموده وخواست دولت و شرایط مردم افغانستان را با جانب مقابل مطرح و به تفاهم خواهند رسید.

غلام سخی وکیل زاده رئیس برشناء اندخوی گفت که دیشب ساعت ۱۱:۲۰ دقیقه برق فاریاب، جوزجان و سرپل قطع گردید.

در همین حال باشندگان فاریاب، از اقدام ترکمنستان بخاطر قطع برق متاثر شده، رهبری حکومت وحدت ملی را در مورد توجه نکردن در قسمت ساخت بندهای برق در کشور متهم نموده می گویند که آبهای سرشار افغانستان، به خاک کشورهای همسایه می ریزد؛ اما ملت دست به گدایى دراز می کنند.

عبدالرسول یکی از استادان معارف فاریاب گفت که اگر تمام افغانستان از برق وارداتی مفت و رایگان هم‌استفاده کنند، بازهم سویچ برق در دست شان نمی باشد و محتاج هستند.

وی گفت که دولت هرچه عاجل درساخت بندهای برق اقدام کنند و افغانستان را از وابستگی و گدایی خلاص کنند.

اين درحاليست که وزيرآب وبرق درسفرش به ولايت فارياب، به پژواک گفته بود که فى کيلوات برق ترکمنستان براى افغانستان، دوسنت امريکايى (حدود يکنيم افغانى) تمام مى شود.

کشور ترکمنستان برق افغانستان را قطح کرد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد