کميشنر-جديد-کميسيون-انتخابات-تعیین-شد

سيد حفيظ الله هاشمى، از سوى رييس جمهور، به حيث کميشنر جديد کميسيون مستقل انتخابات تعیین گردید.

به گزارش افغان نیوز: يک منبع رياست اجرائيه، امروز(٢٣جدى) گفت که سيد حفيظ الله هاشمى، امروز از سوى رييس جمهور به حيث کميشنر جديد کميسيون مستقل انتخابات تعيين شده است.

از سويى هم سيد حفيظ الله هاشمى گفت که به حيث کميشنر جديد کميسيون مستقل انتخابات تعيين گرديده است.

 او گفت که دو شخص ديگر که همراه با وى معرفى شده بودند، نيز از کادرهاى کشور بودند و اگر هر کدام شان انتخاب مى شدند، به خير کشور بود.

او افزود: "امروز نزد رييس جمهور رفته بوديم، در حضور هر سه تن، اين فيصله به عمل آمد و خودم به حيث کميشنر انتخاب شدم."

قابل ذکر است که کميتۀ گزينش، دو روز قبل سيد حفيظ الله هاشمى، عبدالقادر ځاځى و اول الرحمن رودوال را به رييس جمهور معرفى کرده بود؛ تا از بين شان يک تن را به حيث کميشنر معرفى نمايد.

کميشنر جديد کميسيون انتخابات تعیین شد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد