کمیسیون-تدارکات-ملی-قرارداد-را-منظور-کرد

در نشست کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور قرارداد ۱۳ پروژه جدید به ارزش ۱.۶ میلیارد افغانی منظور گردید.

به گزارش افغان نیوز: قرارداد های منظور شده شامل تدارک میز و چوکی برای مکاتب، حفظ و مراقبت اساسی 35 کیلومتر شاهراه کابل – جلال آباد، سرک اتصالی بند سلما در ولایت هرات، اعمار شفاخانه 100 بستر در ولایت زابل و تدارک ادویه برای تاسیسات صحی و شفاخانه های وزارت صحت عامه، پروژه خدمات مشورتی برای تطبیق برنامه میثاق شهروندی در ولایت های بدخشان و تخار، تدارک 30 پایه ترانسفارمر شبکه برق مربوط ریاست کابل برشنا، تدارک مواد طبی و مصرفی مورد ضرورت بانک خون می باشند.

همچنان تدارک ماشین های ستی اسکن برای برنامه حمایت ملی صحی ولایت های کابل و هرات، تدارک مواد اعاشوی برای تاسیسات صحی، خدمات مشورتی پروگرام نظارت مالی برای د افغانستان بانک  و دو قرارداد انتقال کریدت کارت و ملحقات بستر مورد ضرورت وزارت دفاع ملی نیز منظور گردید.

علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی گزارش ترتیب شده وزارت اقتصاد و مشاور رئیس جمهور در امور زیربناها را در رابطه به حل معضله بند پاشدان و تکمیل کار باقیمانده پروژه مذکور مورد بحث و مداقه قرار داده و پیشنهادات شامل گزارش را مورد تایید قرار دادند.

کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد توافقنامه قرضه های زراعتی را به وزارت مالیه ارجاع نموده، تعدیل ۴ قرارداد مواد اعاشوی وزارت امور داخله را به منظور محاسبه دقیق حسب نیازمندی واقعی اعاده کرد و اما تعدیل پیشنهادی یک قرارداد حبوبات وزارت دفاع ملی را تایید و در عین حال هدایت داد.

گفتنی است که در نشست کمیسیون تدارکات ملی رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی به شمول کمیسیون مالی و بودجه شورای ملی، سیگار، سیستیکای حمایت قاطع و دیده بان شفافیت افغانستان نیز حضور داشتند.

 

کمیسیون تدارکات ملی13 قرارداد را منظور کرد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد