کم-توجهی-به-معلمان-کشور

عادله بهرام مشاور رئیس جمهور می‌گوید: هیچ جامعه بدون معلم پویا رشد و ترقی نمیکند و معلم است که زمینه رشد و ترقی را در فراهم میکند اما در افغانستان کم توجهی به معلمان شده است.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز، عادله بهرام، مشاور رئیس جمهور روز گذشته (16 میزان) در برنامه که از سوی خانه فرهنگ روسیه در کابل گرفته شده بود گفت: افغانستان زمانی رشد و ترقی میکند که جوانان این کشور با سواد شوند و برای این امر باید در قدم نخست معلمان از جایگاه خوب برخوردار باشند.

خانم بهرام تاکید کرد: در افغانستان در مدت 16 سال اخیر به معلمان کم توجهی شده است و اگر دولت و ملت افغانستان میخواهند که این کشور رشد کند باید به معلمان جایگاه بالاتر از این داده شوند.

او گفت: برای مبارزه با جنگ و افراط گرایی نیاز است که جوانان با سواد شوند و دولت نیز باید زمینه آموزش را برای جوانان فراهم کند. بهرام افزود: باید مکاتب خیالی در کشور شناسایی و مکاتب واقعی رشد داده شود.

از سوی دیگر نیکوراسوف ویچسلاف، رئیس خانه فرهنگ روسیه در کابل گفت: روسیه برای رشد تعلیم و تربیه با دولت افغانستان همکاری میکند و در سال جاری میلادی این کشور برای دانشجویان افغان 300 بورسیه تحصیلی داده است که این رقم در سال‌های آینده افزایش پیدا میکند.

ویچسلاف گفت: افغانستان بدون رشد تعلیم و تربیه امکان پذیر نیست، رشد تعلیم زمینه تغییر را فراهم میکند که افغانستان به آن شدیداً نیاز دارد.

در اخیر این مقام روسی روز معلم را به معلمان کشور تبریک گفت.

کم توجهی به معلمان کشور

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد