کودکان-افغان-با-خشونت-های-گوناگون-روبرو-هستند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که کودکان به دلایل مختلف با انواع خشونت ها دست و پا می زنند و مجبور می شوند شاقه ترین کار ها را انجام دهند.

به گزارش افغان نیوز: گزارش تازه در مورد وضعیت کودکان افغانستان از سوی کمیسیون حقوق بشر به نشر رسیده است که نگران کننده می باشد، این گزارش در انتیجه مصاحبه با 5700 کودک در 27 ولایت  افغانستان تهیه شده است.

در صدی خشونت علیه کودکان در موارد مختلف چنین گزارش شده است:

در این گزاش 51 درصد کودکان گفته اند که ما کار می کنیم و در هفته از 2 الی 7 روز مصروف کار می باشند و حتی تعدادی آنها از طرف شب نیز مصروف کار می باشند.

تعدادی از کودکان در بدل کارشان هیچ نوع مزدی بدست نمی آورند و به انجام کارهای شاقه مصروف هستند که درآمد شان را مستقیم خانواده شان می گیرند. 14 طفل از مریض شدن شان در اثر کار گزارش داده اند.

نجیب الله ببرک زی، هماهنگ کننده بخش اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که قانون مشخص برای کار اطفال وجود ندارد. به همین خاطر هرکس هرقسم که دلش شد از کودکان کار می کشند.

این گزارش نشان داده است که 38 درصد کودکان به دلایل مختلف از مکتب بازمانده اند.  24 درصد کودکان صرف بخاطر کارکردن از مکتب بازمانده اند. 12 درصد به دلیل اجازه ندادن از سوی فامیل شان مکتب نمی روند. 8 درصد کودکان گفته اند که بخاطر نداشتن پول و مشکلات مالی نمی توانند مکتب بروند.

آقای ببرک زی تصریح نموده که بزرگترین مشکل نا امنی است که باعث شده است مکاتب بسته و آتش زده شود و بیش از 400 هزار کودک از مکتب بازبمانند.

57 در صد کودکان گفته اند که در جنگ شرکت کرده اند و از 57 درصد 50 درصد آنان در مصاحبه گفته اند که از سوی نهاد های امنیتی مربوط به دولت استخدام شده اند.  23 در صد آنان گفته اند که از سوی خانواده ی شان شامل گروه های جنگی شده اند. 14 درصد کودکان گفته اند که اصلأ نمی فهمیم که از طرف چه کسانی شامل جنگ شده ایم.

بر اساس این گزارش، 37 درصد کودکان گفته اند که بیشترین خشونت را از سوی خانواده ی شان متحمل می شوند. 13 در صد در مکتب مورد خشونت قرار می گیردند. 10 درصد در مسجد 10 درصد در محل کار و 7 درصد گفته اند در جامعه مورد خشونت قرار می گیرند.

در گزارش آمده است که 40 درصد کودکان با خشونت فزیکی و 44 درصد با خشونت روانی رو به رو هستند، 13 درصد کودکان گفته اند که مورد خشونت جنسی قرار دارند.

کودکان افغان با خشونت های گوناگون روبرو هستند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد