گزارش-تصویری-از-کمک-دو-میلیون-دالر-جمهوری-خلق-چین-به-آسیب-دیدگان-ولایت-بدخشان

جمهوری خلق چین امروز کمک های بشر دوستانه خود را به ارزش دو میلیون دالر، در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی(کابل) به مقامات دولت افغانستان تحویل داد.

گزارش تصویری از کمک دو میلیون دالر جمهوری خلق چین به آسیب دیدگان ولایت بدخشان

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد