یک-کارمند-امنیت-ملی-به-۲۰-سال-زندان-محکوم-شد

دادگاه استیناف یک کارمند امنیت ملی را که به آدم ربایی و گرفتن ۱۷۲ هزار دالر متهم است، به ۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم کرد.

به گزارش افغان نیوز: معراج الدین، قاضی محکمه اظهار داشتته است که جان آغا ، کارمند امنیت ملی با استفاده از امکانات دولتی، شخصی را از ساحه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل ربوده و از وی یک صدوهفتاد و دو هزار دالر اخذ کرده بود.

در همین حال وکیل مدافع متهمان اتهامات وارده به موکلان اش را رد کرد.

بیشتر انتقاد مردم این است که در برخی از رویداد های جنایی در شهر کابل از امکانات حکومتی استفاده می شود.

یک کارمند امنیت ملی به ۲۰ سال زندان محکوم شد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد