-تن-به-اتهام-قاچاق-مواد-مخدر-بازداشت-شدند

پولیس مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر و ارگان های امنیتی و کشفی کشور در جریان هفت روز گذشته، ۱۶ تن را بشمول ۲ خانم به ظن حمل مسکرات ومواد مخدر از ولایات مختلف کشور بازداشت نمودند.

به گزارش افغان نیوز: پولیس مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر و ارگان های امنیتی و کشفی کشور در جریان هفت روز گذشته، در پیوند به ۱۱ قضیه ۱۶ تن را بشمول ۲ تن خانم به ظن حمل مسکرات ومواد مخدر از ولایات مختلف بازداشت و به مرکزعدلی و قضایی مبارزه  علیه مسکرات ومواد مخدر فرستادند.

درمیان بازداشت شدگان، ۹ تن که قصد انتقال مجموعاً۷،۴۳۹ کیلوگرام هیرویین را بطور جداگانه از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به کشور هندوستان داشتند نیز وجود دارند.

درپیوند به ۱۱قضیه فوق۱۶تن به شمول۲تن خانم از ولایات: کابل،هرات،بغلان و کندهار توسط پولیس حین قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکولی بازداشت شده اند.

پولیس از نزد این افراد بطور مجموعی بیش از۹کیلوگرام هیرویین، بیش از ۱۸کیلوگرام مورفین، بیش از ۲۵ کیلوگرام تریاک،۶۹کیلوگرام چرس،۳۱۰۵دالرامریکایی،۲۸۱۵۰افغانی،۵۹۸۰۰کلدارهندی،۹۵۰۰کلدار پاکستانی ،۱۷سیت تیلفون همراه و۳عراده وسایط مختلف را کشف و ضبط نموده است.

در همین حال طی معیاد یاد شده توسط محکمه ابتداییه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر۳ تن از۲سال و شش ماه الی بیست سال حبس وهمچنان توسط محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر۱۰تن به حبس تنفیذی مختلف محکوم به مجازات شده اند.

قابل تذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در سال ۱۳۸۴خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک،۵۰ کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و۵۰ لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند از سراسر کشور دارا است.

16 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد