-درصد-مردم-افغانستان-زیر-خط-فقر-هستند

در گزارش سازمان ملل آمده است که درصد مردم افغانستان زیرفقر زندگی می کنند و ده میلیون شهروند افغانستان به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند.

به گزارش افغان نیوز: سازمان ملل درگزارش تازه خود اعلام کرده است که 39 درصد مردم افغانستان زیرفقر زندگی می کنند و ده میلیون شهروند افغانستان به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند و دو میلیون شهروند دیگری افغانستان با فقر جدی مواجه هستند.

در این گزارش آمده است، نه صد هزار تن از شهروندان افغانستان درنتیجه جنگ ها از خانه های شان آواره شدند و در نه ماه اول امسال، درنتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان درافغانستان دست کم دوهزار و چهارصد و هشتاد کودک کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، اکنون حدود چهارده میلیون تن نزدیک به نیم جمعیت افغانستان درمناطق نا امن به سرمیبرند که درآن مناطق درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان جریان دارد.

گفته می شود، تنها در ماه اکتوبرسال جاری براثر درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه تروریستی طالبان ، حدود سه صدو شصت هزار تن آواره شدند و امسال بیش از پنجصد وشصت هزار تن از پناهجویان افغان از ایران و پاکستان برگشتند که سازمان ملل خواستار کمک به آنها شده است.

در این حال، مقامات افغانستان گفته اند که استراتیژی مبارزه با فقر، اشتغال یابی و بهبود وضعیت زراعت درکشور را روی دست دارد اما ادامه نا امنی ها وجنگ بسا از فرصت هارا ازمردم افغانستان گرفته است.

گفتی است، سازمان ملل می گوید که طی سه سال آینده سه میلیون و سه صد هزار تن ازشهروندان افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند.

39 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر هستند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد