-درصد-معلولین-در-کشور-بیکار-اند

فرهاد اعظم معروف، رئیس عمومی شورای معلولین در ولایت کابل می‌گوید: حکومت در ۱۶ سال گذشته هیچ کار برای معلولین نکرده است و در حال حاضر حدود ۸۰ درصد معلولین در کشور بیکار اند و زمینه کار برای این قشر نیز وجود ندارد.

فرهاد اعظم معروف، رئیس عمومی شورا معلولین ولایت کابل در گفتگو ویژه با خبرگزاری افغان نیوز گفت: معلولین حدود 3 درصد جمعیت کشور را شکل می‌دهند و حکومت برای این قشر محروم جامعه هیچ برنامه ی تا هنوز نداشته است و در حال حاضر حدود 80 درصد معلولین در کشور بیکار اند.

آقای معروف گفت: جنگ و ناامنی در کشور هر روز به تعداد معلولین افزایش می‌دهد و حکومت نیز هیچ گونه تدابیر برای حمایت و توان بخشی اشخاص دارای معلولیت روی دست ندارد که با این حال وضعیت معلولین در کشور نگران کننده است.

به اساس قانون بین الملل و قانون افغانستان حکومت مکلف است که برای افراد دارای معلولیت زمینه کار را فراهم کند و چیز که در 16 سال گذشته به آن توجه نشده است و اکنون حدود 80 درصد معلولین بیکار اند و زمینه کار برای این قشر فراهم نیست.

به گفته معروف 50 درصد معلولین از آموزش سواد محروم اند و معلولین از حکومت میخواهند که زمینه تحصیل را برای فرزندان و خود این افراد فراهم کنند.

او افزود: افراد معلول در جامعه افغانستان مورد تحقیر و توهین قرار می‌گیرند و عمده ترین دلیل این عمل مردم نیز نبود آگاهی از حق و حقوق معلولیت است.

رئیس شورا معلولین گفت: حکومت معلولین را به چندین نهاد تقسیم کرده است و نمیخواهد که این قشر اتحاد داشته باشند و در حال حاضر تنها در ولایت کابل 270 نهاد دفاع از معلولین وجود دارد که این نهاد و نهادبازی سبب بی اتفاقی معلولین شده است.

معروف تاکید کرد: معلولین میتواند در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و پروسه صلح نقش کلیدی بازی کنند و اگر زمینه فعالیت برای این قشر فراهم شود.

این فرد معلول بیان داشت: افغانستان همانند یک کارخانه‌ی است که هر روز معلول تولید میکند و حکومت نیز معلولین را تنها در گدایی و کراچگری مصروف کرده است که این درحالیست معلولین از توانایی بلند برخوردار اند.

به گفته ی معروف، حکومت به سربازان که در راه دفاع از وطن عضو بدن خود را از دست داده اند و معلول شده اند توجه ندارد و این بی‌توجهی سبب بی اعتمادی به دولت میشود که در آینده هیچ کس حاضر نخواهد شد به دولت خدمت کند.

به اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 1395 میزان معلولیت در کشور حدود 40 درصد از اثر جنگ و 45 درصد از اثر حوادث طبیعی معلول شده اند. در این گزارش آمده بود که حدود 80 درصد جمعیت معلولین فاقد شناس نامه اند.

در حال حاضر دولت به معلولین که بالاتر از 60 درصد معلول باشد ماهانه 5 هزار افغانی معاش می‌دهد و پایین تر از 60 درصد افراد دارای معلولیت را 3 هزار افغانی در ماه معاش می‌دهد.

80 درصد معلولین در کشور بیکار اند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد