آژانس-افغان-خبر

سرویس : اجتماعی | کد خبر : 7508 | تاریخ : 1396/11/18-14:10:11 |پرینت

جواز برخی دانشگاه های خصوصی لغو می شود

جواز-برخی-دانشگاه-های-خصوصی-لغو-می-شود
وزارت تحصیلات عالی برای جلوگیری از جعل و تقلب اسناد و همچنان مبارزه با فساد اداری، جواز های موسسات تحصیلات عالی خصوصی متخلف از قانون را تعلیق و یا لغو می کند.

به گزارش افغان نیوز: عارفه پیکار، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی امروز چهارشنبه( 18 – دلو) طی نشست خبری در کابل گفت:« برای جلوگیری از فساد، جعل و تقلب اسناد و همچنان مبارزه با فساد، جوازهای موسسات تحصیلات عالی خصوصی متخلف از قانون را تعلیق و لغو خواهد کرد.»

خانم پیکار افزود، وزارت تحصیلات عالی در پی ایجاد برنامه های تشویقی و رقابتی میان دانشگاهای دولتی و خصوصی است و همچنان سیستم مدیریت <اچ ای آی ام اس> را در تمام دانشگاها کشور ایجاد خواهد کرد که ارزیابی دقیق و انکشاف این سیستم در سال جاری تکمیل خواهد شد.

وی همچنان گفت که سیستم مدیریتی اچ ای آی ام اس، به صورت امتحانی در گام نخست در چهار دانشگاه مرکزی« کابل، مزار، بامیان و ننگرهار» تا ختم سال جاری ایجاد و فعال می شود.

او می گوید که نصاب رشته های اساسی و اکادمیک، ضرورت به بازنگری  وانکشاف جدی دارد. جهت تطبیق و پیگیری نصاب نوین بیش از 40 حلقه تشکیل گردیده است.

او گفت، اعضای این حلقه ها با همکاری نمایندگان سکتورخصوصی، ارگان های مربوطه دولتی، متخصصان دانشگاه های خصوصی و دولتی و یک تیم از متخصصان خارجی که تجربه کافی در سطح بین‌المللی داشته باشند، برای اصلاح نصاب تحصیلی کار می کنند.

خانم پیکار تاکید نموده است که وزارت تحصیلات عالی برنامه های مانند؛ رشته های جدید با درنظرداشت نیاز سنجی و نیازمندی بازار کار و دیپارتمنت های تربیه معلم در دانشکده های مرتبط برای مکاتب تعلیمات تخنیکی و مسلکی را در آینده ایجاد خواهد کرد.

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همچنان گفته است که این وزارت تلاش دارد که در آینده های نزدیک، توافقنامه ی اولین کتابخانه دیجیتالی را در دانشگاه کابل با کشور ترکیه به امضاء برساند که این کتابخانه ظرفیت بیشتر از 10 میلیون جلد کتاب را خواهد داشت.

وی افزودکهدر هفته آینده برای فارغ التحصیلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی دیپلوم توزیع  می گردد.

در ادامه بیان داشت که حکومت 92 جریب زمین را برای اعمار اولین دانشگاه بین‌المللی زنان به وزارت تحصیلات عالی تخصیص داده است که کار ساخت این تعمیر به زودی آغاز خواهد شد.

وی تصریح نمود که تمام بودجه و امور لیلیه دانشگاه ها و سایر فعالیت های مرتبط به وزارت تحصیلات عالی توسط تکنولوژی مدیریت خواهد شد.

او همچنان گفت، بعد از این تمام واجدین شرایط لیله دانشگاه ها، با استفاده از دستگاه بایمتریک برای جلوگیری از جعل و تقلب عضویت لیلیه را کسب می کنند.

این درحالی است که حدود سه هفته قبل، مسئولان موسسات تحصیلات عالی خصوصی با اعتراض گسترده درمقابل دروازه وزارت تحصیلات عالی، این وزارتخانه را بی کفایت و کم کار دانسته، و خواهان اخذ دیپلوم برای فارغ التحصیلان شان شدند.

اما وزارت تحصیلات عالی ادعای معترضان را بدون مدرک و مستند عنوان کرده و گفته است که  دلیل تاخیر در دیپلوم دانشجویان موسسات تحصیلات عالی نداشتن طرزالعمل برای ارزیابی دانشگاهای خصوصی بوده است که بعد از تدوین طرزالعمل و نظارت دقیق و همه جانبه، وزارت مصصم است که درهفته آینده برای دانشجویان موسسات تحصیلات عالی خصوصی دیپلوم توزیع نموده و جوازهای برخی از دانشگاه های خصوصی متخلف از قانون را تعلیق و لغو نماید.