آژانس-افغان-خبر

سرویس : سیاسی | کد خبر : 7554 | تاریخ : 1396/11/23-13:15:38 |پرینت

صد روز تا پایان حکومت وحدت ملی

صد-روز-تا-پایان-حکومت-وحدت-ملی
جنبش گذار می گوید که صد روز تا پایان کار حکومت وحدت ملی باقی مانده و هر چه زود تر باید زمینۀ انتقال قدرت فراهم شود.

به گزارش افغان نیوز: جنبش گذار امروز دوشنبه( 23 – دلو) درکابل، طی نشست خبری، حکومت وحدت ملی را بی کفایت و دست نشانده آمریکا خوانده، گفت که تمام رویکردهای این حکومت خلاف قانون اساسی و خواست های مردم است، بنابر این از پایان یافتن  کاری این حکومت استقبال می نمائیم.

هارون معترف، رئیس جنبش گذار می گوید:« رویکرد حکومت وحدت ملی از آغاز فعالیت شان تا اکنون، غیر قانونی و نا مشروع بوده و بر بنیاد توافقنامه سیاسی شان متعهد و استوار نمانده است.

آقای معترف افزود، عدم توزیع شناسنامه های الکترونیکی و تاخیر در برگزاری انتخابات، نشان دهنده بی کفایتی و کم کاری های حکومت وحدت ملی است. او گفت، از آغاز کار این حکومت تا اکنون، به هیچ گونه مطالبات و خواست های قانونی مردم پاسخ داده نشده است.

ازسوی هم، فهیم فطرت، رئیس اجرایی جنبش گذار، حکومت وحدت ملی را بدعت سیاسی و یک قدرت تحمیلی بالای مردم دانسته و می گوید که حاکمان مستبد دولت، هر روز مردم را به طرف قتلگاه و قربانی دعوت می نمایند.

وی حکومت را یک مانع بزرگ در برابرخواست های برحق و قانونی مردم خوانده و گفت که رئیس جمهور و رئیس اجراییه پس از صد روز که تا اول ماه جوزای سال 1397 می باشد، حق حکومت و رهبری را بالای مردم ندارند.

جنبش گذار به سران حکومت وحدت ملی هشدار می دهد که هر چه زود تر زمینه انتقال قدرت را مساعد نماید و مردم دیگر خواهان ادامه این حکومت نیستند.

این در حالی است که شمار زیادی از مردم از رویکرد حکومت وحدت ملی شاکی بوده و ادامه نا امنی ها ،حملات تروریستی، عدم توزیع شناسنامه های الکترونیکی و تاخیر در برگزاری انتخابات را نشان دهنده کم کاری ها و بی کفایتی این حکومت می دانند.